RunApp

Ochrana súkromia

Spracovanie osobných údajov

Používatelia aplikácie RunAppGo udelia súhlas na spracovanie osobných údajov počas inštalácie aplikácie RunAppGo.

Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a odosielané používateľmi iba počas inštalácie a používania aplikácie RunAppGo. 

1. Aký druh osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame
Meno, priezvisko a e-mailová adresa;
Identifikačné údaje o zariadení, na ktorom bola nainštalovaná aplikácia RunAppGo;

2. Účel zberu a obdobie spracovania osobných údajov
Zbierame a spracovávame osobné údaje za účelom rozpoznania užívateľov pri prihlásení;
Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácie RunAppGo sa nebudú používať na identifikáciu osôb alebo ich umiestnenia ani na účely marketingového správania.
Budeme uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje iba počas obdobia, kedy je váš účet aktivovaný.

3. Spôsob zhromažďovania osobných údajov
V priebehu inštalácie zhromažďujeme údaje o menách a e-mailových adresách užívateľov aplikácií RunAppGo;

4. Zverejnenie osobných údajov tretím stranám
Osobné údaje používateľov sa tretím stranám neposkytujú. Tí môžu používateľov kontaktovať iba pomocou notifikácií v aplikácii. 

5. Bezpečnosť a vymazanie údajov
Všetky osobné údaje zozbierané v priebehu poskytovania služby RunAppGoGo sa prenášajú a uchovávajú v databázach na cloude. Iba oprávnení zamestnanci spoločnosti majú prístup k osobným údajom a môžu pristupovať k údajom iba na účely riešenia problémov spojených s používaním aplikácie RunAppGoGo;
Ak by ste chceli vymazať osobné údaje, ktoré ste získali, môžete tak urobiť odoslaním písomnej žiadosti na našu zákaznícku podporu prostredníctvom office@ambitas.sk. Po prijatí žiadosti odstránime účet a akékoľvek osobné údaje spojené s účtom. Po vymazaní budú osobné údaje anonymizované a použité iba pre analytiku.
Upozorňujeme, že odinštalovanie aplikácie RunAppGo vo vašom zariadení nespôsobí vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete odstrániť osobné údaje zhromaždené spoločnosťou RunAppGo, pošlite nám písomnú žiadosť e-mailom, ako je uvedené vyššie. Mali by ste tiež mať na pamäti, že žiadosť o vymazanie osobných údajov je možná iba vtedy, ak odstránime váš účet. V dôsledku toho nebudete môcť používať službu RunAppGo pod existujúcim účtom.
Ak predpokladáte, že my (alebo ktorýkoľvek iný subjekt sprostredkúvajúci spracovanie vašich osobných údajov) vykonáva takéto spracovanie v rozpore s vašimi osobnými právami alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné, môžete:
a) požiadajte nás (a / alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracováva vaše osobné údaje) o vysvetlenie;
b) požadovať od nás (a / alebo akéhokoľvek iného subjektu podliehajúceho dani, ktorý spracúva vaše osobné údaje) nápravu vzniknutého stavu vecí (najmä zablokovaním, opravou alebo doplnením osobných údajov);
c) odvolať sa priamo na príslušný orgán na ochranu údajov, ktorý má právomoc nad vašimi osobnými údajmi.

6. Priamy marketing
Vaše kontaktné údaje nepoužívame na zdieľanie našich marketingových správ týkajúcich sa produktov. Marketingové správy zdieľame pomocou notifikácií v našej aplikácii RunAppGo. 

 

google-playios
Ochrana súkromia